Geopark Vestjylland er et samarbejde mellem disse 3 kommuner. Man håber at blive optaget på UNESCO's geoparkliste i 2017.

Læs mere på www.geoparkvestjylland.dk
Projektet er startet af Struer Kommune, foreninger og interesserede enkeltpersoner.
Signe Ambrosius og Søren Raarup deltager fra DN Struer.
Målet er at gøre Oddesund området til et sted med oplevelser i naturen, og samtidigt at vise de historiske mærker, der er afsat i området.
I Hellerød Kær vokser mange sjældne planter. Blandt andet denne sumphullæbe.
En lokal naturplejeforening sørger for kæret og har i samarbejde med Struer Kommune indkøbt en flok kødkvæg til afgræsning.

Henrik Holm fra DN Struer er formand for naturplejeforeningen.
15 ha overdrev og kær ved Kilen afgræsses af kvæg og geder og giver derved gode livsbetingelser for mange forskellige arter, bl.a. denne rødlistede skarlagen vokshat.

Projektet er støttet af den Danske Naturfond og Struer Kommune.

Ansvarlig: Signe Ambrosius fra DN Struer.