Det var Danmarks Naturfredningsforening, der tog initiativ til fredning af Kilen med de mange smukke omgivelser. Det skete for at sikre Struer en bynær, oplevelsesrig naturperle.