Natura 2000 plan nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.

Dele af planen ligger i Struer Kommune, bl.a de to fredede strandenge Katholm Odde og Munkholm Odde
Natura 2000 plan nr. 62 Venø og Venø Sund.

Planen omfatter bl.a. den nordlige del af Venø med fuglebeskyttelsesområdet Nørskov Vig.

Skotsk højlandskvæg afgræsser strandengene.