Nyhed

Muslinge-og østers anlæg

Blå Biomasse og Foreningen Muslingeerhvervet har ansøgt om at oprette 8 muslinge-og østersanlæg i fjorden i Struer Kommune
Muslingeanlæg ved Oddesund.

Det anslås, der er 6-8 anlæg mellem Oddesundbroen og Humlum Fiskerleje.

Der er ansøgning om 8 nye anlæg: 

  • 2 blåmuslinge-anlæg ved Oddesund
  • 2 blåmuslinge-anlæg ved Odby Bugt
  • 2 østers-anlæg ved Kås Bredning nord for Venø
  • 2 blåmuslinge-anlæg ud for Jegindø

Vi er i DN Struer bekymret for brug af vores fælles fjord til opdræt af skaldyr. Det ser ikke kønt ud, og vi mangler en overordnet analyserer for miljømæssige konsekvenser. Vi har derfor sendt følgende høringssvar til Fiskeristyrelsen:  Høringssvar

Fødevareministeriet har siden august 2020 modtaget ansøgninger om etablering af kulturbanker i Limfjorden på et område svarende til 800 fodboldbaner. På baggrunden har ministeriet indført og midlertidigt stop for ansøgninger pr. 1. februar 2021. Stoppet skal sikre, at der ikke sker og uhensigtsmæssig privatisering af havbunden i Limfjorden, som kan være i konflikt med andre aktiviteter på fjorden.

Nu håber vi så, at de ovenfor omtalte ansøgninger også tages af bordet. Havbiolog i DN, Henning Mørk, skrevet til Fiskeristyrelsen og anmodet om dette.